Barn & Ungdom

I Sverige har Folktandvården det huvudsakliga ansvaret för tandvården bland barn och unga, till och med det år man fyller 23 år i Örebro Län. Det innebär att barn blir listade på en Folktandvårdsklinik i närheten av var de är folkbokförda. Man har dock möjligheten att själv välja vårdgivare, antingen en annan Folktandvårdsklinik eller en privat vårdgivare.

Vi tar för närvarande ej emot nya barn- och ungdomspatienter upp till 23 års ålder.

Efter 23 års ålder betalar man för tandvården. Man har dock ett förhöjt ”Allmänt Tandvårdsbidrag” till och med 29 års ålder. Detta innebär att man får ett bidrag från staten om 600 SEK per år och bidraget går att spara i 2 år.

Varmt välkommen att kontakta oss om du har fler frågor.