Implantat

Implantat är en behandling som utförs för att ersätta saknade tänder. En skruv gjord av titan sätts i käkbenet, varefter en krona eller bro görs ovanpå skruven eller skruvarna. Detta ger patienten fasta tänder, utan att behöva borra i granntänder. Implantatbehandlingar kan utföras om man saknar en tand, såväl som om man saknar alla tänder.

Johan Wiberg utför implantatbehandlingar och har gjort det sedan 2006. Han har därefter vidareutbildat sig inom området, allt för att erbjuda mer säker vård. Han använder systemet ”Straumann”.

Fördelaktigt utförs implantatbehandling på patienter med friskt tandstatus, men där man saknar en eller flera tänder. Man skall vara ”friskförklarad” i munnen, dvs. det får inte finnas aktiva kariesangrepp, tandsten eller bristande munhygienvanor för att kvalificera sig för implantatbehandling. Om detta förekommer är riskerna större än nyttan med behandlingen.

Inför en implantatbehandling utförs en undersökning där fokus ligger på att undersöka käkbenets kvalitet och förutsättningar för implantatbehandling. När titanskruven (-arna) är på plats skall dessa läka in under ca 8 veckor. Denna tid krävs för att skruvarna skall sitta fast ordentligt. Därefter kan arbetet med att göra en krona eller bro påbörjas. Detta arbete sker under nära samarbete med en tandtekniker. Efter avslutad behandling är det viktigt med noggrann munhygien då även titanskruvarna kan drabbas av sjukdomar på samma sätt som de egna tänderna och regelbundna kontroller sker.