Förebyggande tandvård

Hos Tandläkarna Wiberg utför tandläkarna den förebyggande vården. Detta innebär att delge information om munhygienvanor, instruerar i dessa, tar bort tandsten, fluorbehandlar etc.

Vid mer omfattande vårdbehov där till exempel en aktiv karies- eller tandlossningssjukdom finns, diskuteras noggrant varför sjukdomen har uppkommit och vad man kan göra för att avstanna den. Man diskuterar med andra ord beteendemönster, konsekvenser av dessa samt vad man som individ kan göra för att påverka sin rådande situation.