Vanliga ord hos oss och vad de betyder

 • Allmänt tandvårdsbidrag (ATB) = Det statliga tandvårdsstödet som man får varje år. Kan vara 300 SEK eller 600 SEK beroende på ålder, se mer under ”Mottagningen – Priser & Betalningsmöjligheter”.
 • Amalgam = Ett tandfyllnadsmaterial, som består av silver, tenn och kvicksilver. Amalgam används inte längre i Sverige.
 • Anestesi = Bedövning.
 • Aplasi = Avsaknad av anlag för en eller flera tänder från födseln, dvs. den tanden kommer man aldrig att få.
 • Approximalyta = Den yta på en tand som vetter mot tanden framför eller bakom.

 

 • Behandlingsplan = En upprättad plan mellan patient och tandläkare för den kommande behandlingen och i vilken turordning denna bör ske.
 • Bettfysiologi = Det område inom tandvården som behandlar käkleds- och käkmuskelbesvär.
 • Bettskena = En individuellt utformad avtagbar plastskena som skyddar tänderna och avlastar käkleder och käkmuskler. Kan också lindra spänningshuvudvärk och värk i axlar, nacke och rygg.
 • Bro (”brygga”) = En konstruktion som kan göras när man saknar en eller flera tänder och som fästes på angränsande tänder.
 • Bruxism = Ett tillstånd där man gnisslar och pressar tänderna.
 • Buckalt = Den yta på tanden som vetter mot kinden.

 

 • Canin = Hörntand, dvs. den tredje tanden räknat från mitten av tandraden.
 • Cement =
  • (Rot)cement = Det yttersta skiktet på tandens rot (rötter).
  • Cement = Används för att sätta fast olika konstruktioner, t ex kronor och broar.

 

 • Delprotes = En avtagbar konstruktion som görs för att ersätta saknade tänder och fästs med metallklamrar på kvarvarande tänder. Kallas också partialprotes.
 • Dental = Kommer av ordet ”dent”, som på latin betyder ”tand”.
 • Dentin = Det skikt i tanden som ligger innanför emaljen och utanpå tandens pulpa.
 • Distalyta = Den tandyta som vetter bakåt.

 

 • Emalj = Det yttersta skiktet på tandens krona, dvs. den del av tanden som syns i munnen. Emaljen är kroppens hårdaste vävnad.
 • Endodontist = En specialist som utför avancerade och svåra rotbehandlingar.
 • Eruption = Beskriver när en ny tand bryter fram genom slemhinnan.
 • Estetisk tandvård = Tandvård som syftar till att förbättra tändernas utseende, t ex tandblekning.
 • Extraktion = Att ta bort en tand.

 

 • Fissurer = Fårorna och groparna på tändernas tuggytor.
 • Fissurförsegling = Att fylla igen fissurerna med plast för att bakterier ska få svårare att fastna.
 • Fixtur = Implantatskruv i titan.