Har du fått förhinder?

Om du inte kan komma på din bokade tid önskar vi att du kontaktar kliniken snarast möjligt.

Debitering skickas vid sent återbud eller vid uteblivande.