Kvalitetsarbete och teknik

Att kvalitetssäkra sitt arbete är av yttersta vikt för att erbjuda gott omhändertagande. Vi arbetar därför med ett kvalitetssäkringssystem där rutiner upprättas och revideras. Vi går kurser inom olika områden för att ständigt utvecklas och vi analyserar och diskuterar det arbete vi gör på veckovisa klinikmöten – allt för att bli bättre.

Att ständigt ifrågasätta, granska och utvärdera sitt arbete är viktigt för att utvecklas. Tandvården är under ständig utveckling och tekniken har alltid haft en central och betydande roll. Det är viktigt att följa med teknikens utveckling inom denna bransch. Det säkerställer god vård, men också en vilja av att bli bättre. Läs mer om detta under ”Behandlingar”.