Undersökning

En undersökning syftar till att inhämta så mycket information som möjligt om den enskilda patientens allmänna hälsa och tandhälsa. Förhoppningsvis är denna god och om inte, mynnar undersökningen ut i en behandlingsplan. Denna läggs upp i samråd mellan patient och tandläkare med hänsyn till bland annat förväntningar, förutsättningar och ekonomi.

Alla patienter har olika vårdbehov och därmed också olika behov av att komma regelbundet. Vissa personer behöver komma var 3:e månad till tandläkaren, medan andra kan komma vart 3:e år. Detta är också en sak som en undersökning brukar ge en fingervisning om.

Mindre mängd tandsten kan tas bort i samband med undersökningar, men om en mer omfattande rengöring krävs, bokas en ny tid.