Fluor

Fluoridernas vara eller icke vara har på senare tid blivit ett populärt ämne för diskussion, framförallt inom traditionella och sociala medier.

Upptäckten av fluor är otvivelaktigt en av de starkast bidragande faktorerna till varför den orala hälsan i vår del av världen förbättrats markant de senaste 50 åren. Att människor idag har kvar sina egna tänder under hela livet är inget mirakel och något vi ser som självklart, men innan fluorets tandhälsofrämjande egenskaper upptäcktes var det otänkbart.

Fluor har flera egenskaper som gör det till en ovärderlig hörnsten för en god munhälsa i vårt samhälle idag. För det första stärker fluor tänderna genom att det binder in i tänderna och gör tänderna mindre känsliga för bakteriernas syraattacker. Dessutom skadar fluor de (cariogena) bakterier som orsakar karies, eller hål, i tänderna.

För barn är fluor väldigt viktigt, men det är också viktigt att dosera intaget av fluor därefter. En vuxen människa rekommenderas att borsta med 2 cm fluortandkräm, under minst 2 minuter, 2 gånger dagligen. För en 1-åring ska de fåtal tänder som hunnit komma upp också borstas 2 gånger per dag under 2 minuter, men fluortandkrämen ska bara strykas i ett tunt lager längs stråna på tandborsten.

Otaliga studier har genom åren gång efter annan bevisat hur otroligt viktigt fluor är för munhälsan, medan kvällstidningarna gärna med skrämseltaktik beskriver fluor som ett nervgift utan att hänvisa till några empiriska, randomiserade och kontrollerade studier som bevisar att fluor i de mängder tandvården rekommenderar är toxiskt.

Vi svarar gärna på eventuella frågor om fluor när ni besöker oss!

Fakta om fluor

  • För en vuxen människa på 70 kg krävs att man sväljer 1400 fluortabletter samtidigt för att man ska uppnå den skadliga (toxiska) dosen.
  • Tandkräm innehåller inte fluor utan natriumfluorid (NaF), ett salt uppbyggt på samma sätt som traditionellt koksalt (NaCl).