CAD/CAM

CAD/CAM står för ”Computer Aided Design/Computer Aided Manufacturing”. Enkelt förklarat innebär det att man designar en konstruktion, som en maskin sedan tillverkar.

Inom tandvården används CAD/CAM-tekniken för att scanna tänder och därefter skapa en krona eller mindre bro på den egna kliniken. Tekniken har gjort att patienten kan komma för behandling och senare samma dag eller snart inpå kan få den färdiga kronan eller bron. Något som också är uppskattat med tekniken är att vanliga avtryck i de flesta fall inte krävs.

Krona kan vara aktuellt när en tand är så pass trasig att en vanlig lagning inte har någon god prognos eller vid avslutad rotbehandling. Bro är ett bra alternativ när man saknar en eller flera tänder och när granntänderna redan är lagade. Man slipar då på de angränsande tänderna till där en tand saknas, varefter en tandtekniker framställer en bro som träs på de slipade tänderna. Mindre broar, dvs. när en tand saknas, kan framställas med CAD/CAM-tekniken. I övriga fall framställs broar av tandtekniker i Örebro med omnejd.

Johan, Ulrica och Beatrice erbjuder denna behandling.